Stichting Kinder-House Noord Ierland

Sinds 1972 organiseert de Stichting Kinderhouse vakanties voor kinderen. In de eerste jaren waren zij uitsluitend afkomstig uit Noord Ierland.

het draait om kinderen

Het doel was om de kinderen uit Noord Ierland, katholiek of protestant, uit de gespannen situatie te halen en in een onbezorgde sfeer te brengen. De situatie in Noord Ierland is sindsdien belangrijk verbeterd. Vandaar dat het blikveld is verbreed tot kinderen en jongeren uit andere landen waar kinderen in moeilijke omstandigheden moeten opgroeien.

Nog steeds biedt de Stichting aan kinderen met heel verschillende achtergronden, de gelegenheid om van anderen te leren en om vaardig te worden in het omgaan met verschillen en conflicten. Kinderen bij elkaar brengen, dwars door verschillen van godsdienst, cultuur en achtergrond heen. Een plek waar kinderen in een vreedzame omgeving, dichtbij de natuur, tot rust kunnen komen, dát heeft Kinderhouse te bieden.

  • internationaal jongeren contact
  • mensen met een beperking
  • kinderen en jonge mensen in moeilijke omstandigheden
  • vakantie voor alleenstaande ouders
  • conflictgebieden
  • scholen uitwisseling

ons huis

anbi logo facebook

RSIN nr  815397987