het draait om kinderen

Kinderhouse is in het leven geroepen omdat er kinderen zijn en jongeren die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Kinderhouse wil hen perspectief geven op betere leefomstandigheden.

Kinderhouse tracht dit doel te bereiken door kinderen en jongeren de mogelijkheid te geven om kennis te maken met andere culturen, om andere mensen te ontmoeten. In een huis in Killough, Noord Ierland zijn kinderen welkom voor een vakantie. Noord Ierland met zijn roerige geschiedenis wordt zo een springplank naar een meer vreedzame samenleving.

Stichting Kinderhouse

DOELSTELLING

  • het verwezenlijken van een veilige toekomst, voor kinderen en jongeren, waaronder geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen, door het bereiken van een grotere gemeenschapszin tussen kinderen en hun directe omgeving.
  • het bevorderen van ontplooiingsmogelijkheden van kinderen met een sociale en culturele achterstand.
  • het bevorderen van vrede en goede verstandhouding tussen bevolkingsgroepen.
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoe het begon

In 1972 zijn wij als onderdeel van Pax Christi Kinderhulp gestart met het organiseren vakanties voor kinderen uit Noord-Ierland. Deze kinderen, protestant en katholiek, ervoeren destijds de grote spanningen in de Noord-Ierse samenleving. Wij haalden hen naar Nederland voor een onbezorgde tijd. Met onze vakanties slaagden we er in om angsten bij kinderen te verminderen en het zelfvertrouwen, de eigenwaarde te vergroten. De kinderen deelden hun traumatische ervaringen. Ze leerden met elkaar om te gaan en de verschillen in achtergrond, de oorzaak van de spanningen in Noord-Ierland,te accepteren en te respecteren. Toen de spanningen in Noord-Ierland afnamen, bleven we ons inzetten voor kinderen die in een samenleving vol spanningen opgroeien. Denk bijvoorbeeld aan Kosovo en Palestina.

In 1991 openden we voor deze kinderen ons huis 'Kinder House' in Noord-Ierland. Met onze stichting maken we het mogelijk en makkelijker dat jongeren andere jongeren ontmoeten. Dat zij tijdens een onbezorgd verblijf gestimuleerd worden andere jongeren te leren kennen. En geholpen worden bij het omgaan met conflicten. We willen dwars door samenlevingen, groeperingen, religies heen kinderen bij elkaar brengen. Het Kinder House is hiervoor volledig uitgerust. Het is een plek waar kinderen in een vreedzame omgeving, natuurrijk en ruimtelijk, letterlijk tot rust kunnen komen.

Naast deze wereldwijde vredesprojecten met jongeren van verschillende etnische groepen, richten we ons ook op een andere doelgroep. Ook jongeren die een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben of om een andere reden minder kansen hebben zijn welkom In Kinder House. Wij bieden ook deze groepen een kans andere jongeren te ontmoeten en in een rustige omgeving een onbezorgde tijd door te brengen.

De stichting Kinder House Noord-Ierland werkt uitsluitend met vrijwilligers, in Nederland en in Noord-Ierland. De organisatie is afhankelijk van financiële bijdragen van sponsors en donateurs, zonder hen kan Kinder House zijn werk voor jongeren onmogelijk doen.

Bestuur

De Nederlandse Stichting Kinderhouse heeft een bestuur en verschillende werkgroepen.

Het bestuur van de Nederlandse Stichting Kinderhouse bestaat op dit ogenblik uit:

frans-voorzitterweb Frans Kuiper - Breda
voorzitter
truusweb2008 Truus Peters-Hogenkamp - Hall
algemene zaken en fondswerving
toosnirw.-003 Toos Brinksma - Koning, Hummelo
penningmeester
adri-2008web Adri Verwij, Odijk
secretariaat
Naast het bestuur bestaan er ook verschillende werkgroepen:
fam-duistermaat Klussengroep
contactpersoon Stina Duistermaat

Ook in Noord Ierland bestaat er een Stichting die een eigen bestuur heeft. De leden van het bestuur van de Nederlandse Stichting maken ook deel uit van de board van de Noord Ierse Stichting.

Statuten

Door op onderstaande link te klikken kunt u onze statuten downloaden.

Statuten

Financiële verantwoording

Hier kunt u onze financiële verantwoording downloaden:

RSIN nr. 815397987

GEEN BELONINGENBELEID

100 % VRIJWILLIGERS