De Stichting Kinder House is volledig afhankelijk van vrijwilligers en sponsoring. Om de accommodatie, de activiteiten en de reis van de deelnemers te kunnen bekostigen zoeken we particulieren en organisaties die bereid zijn een steentje bij te dragen. Op die manier kunnen we ons werk voortzetten en velen een tijd van onbezorgdheid bieden. Veel bedrijven en particulieren steunen Stichting Kinder House.

De Stichting Kinder House is volledig afhankelijk van vrijwilligers en sponsoring. Om de accommodatie, de activiteiten en de reis van de deelnemers te kunnen bekostigen zoeken we particulieren en organisaties die bereid zijn een steentje bij te dragen. Op die manier kunnen we ons werk voortzetten en velen een tijd van onbezorgdheid bieden. Veel bedrijven en particulieren steunen Stichting Kinder House.

Wilt u ook een bijdrage leveren?

Dat kan met:

anbi logo

Stichting kinderhouse staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Bevorderende Instelling (Anbi). Giften zijn hiermee fiscaal aftrekbaar geworden.

Hebben wij u geïnspireerd en wilt u donateur of vrijwilliger worden?

Neemt u dan contact op met de heer Adri Verweij. Tel: (030) 656 56 33 of 06 531 426 14. U kunt ook contactopnemen via e-mail. Wij informeren onze donateurs een keer per jaar over de (financiële) ontwikkelingen en het werk van de stichting.

Giften kunnen gestort worden op Rabobank tnv Stichting Kinderhouse Noord Ierland NL12 RABO 0384 3815 45 te Hummelo

Geld nalaten

Het is mogelijk na uw overlijden geld na te laten aan een goed doel. U kunt dus ook bijdragen aan onze projecten door Stichting Kinderhouse op te nemen in uw testament. Hierbij kunt u kiezen tussen een erfstelling of een legaat: