De Stichting Kinder House is volledig afhankelijk van vrijwilligers en sponsoring. Om de accommodatie, de activiteiten en de reis van de deelnemers te kunnen bekostigen zoeken we particulieren en organisaties die bereid zijn een steentje bij te dragen. Op die manier kunnen we ons werk voortzetten en velen een tijd van onbezorgdheid bieden. Veel bedrijven en particulieren steunen Stichting Kinder House.

De Stichting Kinder House is volledig afhankelijk van vrijwilligers en sponsoring. Om de accommodatie, de activiteiten en de reis van de deelnemers te kunnen bekostigen zoeken we particulieren en organisaties die bereid zijn een steentje bij te dragen. Op die manier kunnen we ons werk voortzetten en velen een tijd van onbezorgdheid bieden. Veel bedrijven en particulieren steunen Stichting Kinder House.

Wilt u ook een bijdrage leveren?

Dat kan met:

  • een eenmalige gift
  • een gift op jaarbasis
  • het doneren of ter beschikking stellen van goederen
  • het aanmelden voor vrijwilligerswerk
  • organiseren van inzamelingsactiviteiten (sponsorloop, diner)

anbi logo

Stichting kinderhouse staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Bevorderende Instelling (Anbi). Giften zijn hiermee fiscaal aftrekbaar geworden.

Hebben wij u geïnspireerd en wilt u donateur of vrijwilliger worden?

Neemt u dan contact op met mevrouw Truus Peters. Tel: 06 22 95 07 88. U kunt ook contact opnemen via e-mail. Wij informeren onze donateurs een keer per jaar over de (financiële) ontwikkelingen en het werk van de stichting.

Giften kunnen gestort worden op Rabobank tnv Stichting Kinderhouse Noord Ierland NL12 RABO 0384 3815 45 te Hummelo

Geld nalaten

Het is mogelijk na uw overlijden geld na te laten aan een goed doel. U kunt dus ook bijdragen aan onze projecten door Stichting Kinderhouse op te nemen in uw testament. Hierbij kunt u kiezen tussen een erfstelling of een legaat:

  • Erfstelling: u benoemt Stichting Kinderhouse als (mede)erfgenaam en laat een bepaald deel van uw bezit na.
  • Legaat: u legt vast dat Stichting Kinderhouse een bepaald bedrag zal ontvangen uit uw nalatenschap.
  • De Nederlandse belastingwetgeving staat zeer positief tegenover zulke schenkingen en heeft per 1 januari 2006 goede doelen vrijgesteld van successierecht. Dat betekent dat het geld voor het door u gekozen doel voor 100% ingezet kan worden. Denkt u erover Stichting Kinderhouse op te nemen in uw testament of wilt u eerst graag meer informatie? Neem dan contact met ons op.